Blogger tarafından desteklenmektedir.
Dil-ve-Edebiyat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dil-ve-Edebiyat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Karahanlı türkçesi


Türk Dili'ni, Eski, orta ve yeni olmak üzere üç döneme ayıran Türkologlara göre Karahanlı Türkçesi, Orta Türkçenin ilk dönemini oluşturur. 10-15. Yüzyıllar arası, Orta Türkçe dönemidir. Karahanlı Türkçesinden sonraki Harezm Kıpçak ve Eski Oğuz Türkçeleri de Orta Türkçenin diğer dönem ve alanlarıdır. Bu görüş, Batı Türkçesinin ilk dönemi olan Eski Oğuz Türkçesinin, diğerlerinden önemli farklılıklar gösterdiğini dikkate almaz. 13. Yüzyıldan itibaren Türk yazı dilinin (Kuzey-) Doğu ve (Güney-) Batı olarak iki kol hâlinde geliştiğini göz önünde bulunduran diğer bir kısım Türkolog, Karahanlı Türkçesini Eski Türkçe içine alır. Karahanlı Türkçeninin sonunda Türk yazı dili Doğu-Batı olmak üzere ikiye ayrılır. Bugüne ulaşan metinleri 11. Ve 12. Yüzyıllara ait olan Karahanlı Türkçesi Eski Uygur Türkçesiyle çağdaştır. Karahanlı Türkçesi Kaşgâr ve Balasagun gibi Müslüman Türk merkezlerinde kullanılırken, Eski Uygur Türkçesi daha doğuda Turfan, Hoço, Beşbalık gibi Manici ve Burkancı Türk merkezlerine kullanılmaktaydı.

Türklerin Kullandığı Alfabeler


Türklerin Kullandıkları Alfabeler

 
 
       Göktürk      Uygur        Arap         Latin          Kiril
Kullanıldığı DönemVII-IX. yüzyıllarVIII-XVIII. yüzyılarXI-XX. yüzyıllarXX. yüzyıl başlarından itibarenXX. yüzyıl başlarından itibaren
Harf sayısı38 harf: 4'ü sesli, 26'sı sessiz, 8'i ise bitişken;18 harf: 4'ü sesli 14'ü sessiz29 harf: 3'i sesli 27'si sessiz29 harf: 8'i sesli 21'i sessiz40 harf: Her ülkede farklı harfler ve sayıları da değişik
Yazıldığı yönSağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğruSağdan solaSağdan solaSoldan sağaSoldan sağa

 
Harflerin özellikleriHarfler ayrı yazılıyor; kelimeler arasında ":" varHarfler başta, ortada ve sonda farklı biçimde yazılıyor; harfler bazen bitişik.Harfler başta, ortada ve sonda farklı biçimde yazılıyor; harflerin ayrı ve bitişik yazılmasının kuralları var.Harfler ayrı veya el yazısında bitişik yazılabiliyor. Büyük ve küçük harfler diye farklı şekiller var.Harfler ayrı, Latin alfabesine benzer yönleri fazla

Türk Edebiyatının Dönemleri


 
 
 


Türk Edebiyatının Dönemleri 3 ana başlık ve her başlıkta 2-3-4 alt başlık altında dönemlere ayrılır.

Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasının sebebi, geniş bir coğrafyada yaşıyor olmaları nedeniyle çok farklı kültürlerle etkileşim altında olmalarnın etkisi çoktur. Her Edebi döneminde kendi içinde farklı akımları vardır ki; bununda en büyük etkisi yine farklı kültürle etkileşim ve sosyal olaylardır.

Dönemler;
1- İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ( Yazılı ve Sözlü Edebiyat)
2- İslamiyet Etkisinde Türk Edebiyatı ( Divan ve Halk ( Anonim, Dini-Tasavvufi, Aşık Edebiyatı) Edebiyatı)
3- Batı Etkisinde Türk Edebiyatı (Tanzimat Dönemi, Serveti Fünun, Fecri Ati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi )

Edebi Dönemler farklı ise bir döneme mensup bir Edebyatçı farklı bir dönemde yazmamıştır demek çok büyük bir yanlışlıktır. Yukarıda dediğimiz gibi, sosyal ve kültürel sebepler farklı zamanlarda farklı Edebi akımda yazı yazılmasına sebep olmuştur.