Blogger tarafından desteklenmektedir.

Türk Dil ve Edebiyatı sitemiz yenilendi

Merhaba arkadaşlar zaman zaman girip yazdığımız bu siteme eskisi kadar ilgilenemiyoruz. Çünkü Türk Dili ve Edebiyatı hakkında yeni bir site açmış ve oraya yazmaya başlamış bulunuyoruz. 

Burada yeni açmış olduğumuz site hakkında bilgi vermek istiyorum.


Yeni site adresimiz: www.edebiyatim.net            

Karahanlı türkçesi


Türk Dili'ni, Eski, orta ve yeni olmak üzere üç döneme ayıran Türkologlara göre Karahanlı Türkçesi, Orta Türkçenin ilk dönemini oluşturur. 10-15. Yüzyıllar arası, Orta Türkçe dönemidir. Karahanlı Türkçesinden sonraki Harezm Kıpçak ve Eski Oğuz Türkçeleri de Orta Türkçenin diğer dönem ve alanlarıdır. Bu görüş, Batı Türkçesinin ilk dönemi olan Eski Oğuz Türkçesinin, diğerlerinden önemli farklılıklar gösterdiğini dikkate almaz. 13. Yüzyıldan itibaren Türk yazı dilinin (Kuzey-) Doğu ve (Güney-) Batı olarak iki kol hâlinde geliştiğini göz önünde bulunduran diğer bir kısım Türkolog, Karahanlı Türkçesini Eski Türkçe içine alır. Karahanlı Türkçeninin sonunda Türk yazı dili Doğu-Batı olmak üzere ikiye ayrılır. Bugüne ulaşan metinleri 11. Ve 12. Yüzyıllara ait olan Karahanlı Türkçesi Eski Uygur Türkçesiyle çağdaştır. Karahanlı Türkçesi Kaşgâr ve Balasagun gibi Müslüman Türk merkezlerinde kullanılırken, Eski Uygur Türkçesi daha doğuda Turfan, Hoço, Beşbalık gibi Manici ve Burkancı Türk merkezlerine kullanılmaktaydı.

Şinasi kimdir , Hayatı


İbrahim Şinasi, 5 Ağustos 1826’da İstanbul’da doğdu. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmet Ağa, 1829’da Osmanlı-Rus Savaşında şehit olunca, annesi tarafından yakınlarının yardımıyla büyütüldü. Şinasi, ilköğretimini Mahalle Sıbyan Mektebi’nde ve Fevziye Okulu’nda tamamlayıp Tophane Müşiriyeti Mektubî Kalemi’ne kâtip adayı olarak girdi. Kalemde görevli memurlardan İbrahim Efendi’den Arapça ve Farsça ve aynı kalemde görevli eski adı Chateauneuf olan Reşat Bey’den Fransızca dersi aldı. Görevindeki çalışkanlığı ve başarısı nedeniyle, önce memurluk sonra hulefalık derecesine yükseltildi. Bilgisini artırması için 1849’da devlet tarafından Paris’e gönderildi. Burada edebiyat ve dil konularındaki çalışmalarını sürdürdü. Doğu kültürleri araştırmacısı De Sacy ailesi ile dostluk kurdu, Ernest Renan’la tanıştı, Lamartine’in toplantılarını izledi. Yine doğu kültürleri araştırmacısı Pavet de Courteille’nin çalışmalarına

Türklerin Kullandığı Alfabeler


Türklerin Kullandıkları Alfabeler

 
 
       Göktürk      Uygur        Arap         Latin          Kiril
Kullanıldığı DönemVII-IX. yüzyıllarVIII-XVIII. yüzyılarXI-XX. yüzyıllarXX. yüzyıl başlarından itibarenXX. yüzyıl başlarından itibaren
Harf sayısı38 harf: 4'ü sesli, 26'sı sessiz, 8'i ise bitişken;18 harf: 4'ü sesli 14'ü sessiz29 harf: 3'i sesli 27'si sessiz29 harf: 8'i sesli 21'i sessiz40 harf: Her ülkede farklı harfler ve sayıları da değişik
Yazıldığı yönSağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğruSağdan solaSağdan solaSoldan sağaSoldan sağa

 
Harflerin özellikleriHarfler ayrı yazılıyor; kelimeler arasında ":" varHarfler başta, ortada ve sonda farklı biçimde yazılıyor; harfler bazen bitişik.Harfler başta, ortada ve sonda farklı biçimde yazılıyor; harflerin ayrı ve bitişik yazılmasının kuralları var.Harfler ayrı veya el yazısında bitişik yazılabiliyor. Büyük ve küçük harfler diye farklı şekiller var.Harfler ayrı, Latin alfabesine benzer yönleri fazla